התראות

שינויים בקבלת קהל בשלוחת האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים בטבריה

תאריך פרסום:  18.05.2020
שינויים בקבלת קהל בשלוחת האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים בטבריה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top