אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התראות

משרד העלייה והקליטה יהיה סגור לרגל חופשה מרוכזת בחג הפסח תשע"ט. לא תתקיים קבלת קהל החל מיום ראשון ט"ז בניסן תשע"ט (21.04.2019), עד יום חמישי כ' בניסן תשע"ט (25.04.2019) ועד בכלל. במקרים דחופים יעמדו לרשותכם תורנים במשרד הראשי, במחוזות ובמרחבים.

תאריך פרסום:  14.04.2019
משרד העלייה והקליטה יהיה סגור לרגל חופשה מרוכזת בחג הפסח תשע"ט. לא תתקיים קבלת קהל החל מיום ראשון ט"ז בניסן תשע"ט (21.04.2019), עד יום חמישי כ' בניסן תשע"ט (25.04.2019) ועד בכלל. במקרים דחופים יעמדו לרשותכם תורנים במשרד הראשי, במחוזות ובמרחבים.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top