התראות

הנחיות מעודכנות שירות בתי הסוהר למניעת הידבקות בנגיף הקורונה בתוך מתקני הכליאה

תאריך פרסום:  18.03.2020
הנחיות מעודכנות לתאריך 17.3.2020
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top