התראות

סגירה זמנית של לשכת עפולה לקבלת קהל

תאריך פרסום:  21.07.2020
סגירה זמנית של לשכת עפולה לקבלת קהל
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top