התראות

שינוי בפעילות מרפאות החיסונים בשל משבר הקורונה

תאריך פרסום:  24.03.2020
בשל משבר הקורונה, מרפאות החיסונים יתנו שירותים רק לסטודנטים למקצועות הבריאות ובמקרים של חשד לכלבת
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top