התראות

הנחיות למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת חלקית או מלאה של המשק

תאריך פרסום:  01.04.2020
המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעמוד לרשות מפעלים ועסקים במתן רישיונות והיתרים
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top