התראות

תוקף רישיון שיט שאמור לפוג בין התאריכים 25.09.2020 ועד ה-15.11.2020, הוארך ב-60 ימים

תאריך פרסום 17.11.2020
תוקף רישיון שיט שאמור לפוג בין התאריכים 25.09.2020 ועד ה-15.11.2020, הוארך ב-60 ימים
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top