התראות

היערכות שב"ס למניעת הידבקות בנגיף הקורונה

תאריך פרסום:  12.03.2020
שירות בתי הסוהר ממשיך בהיערכות למניעת מקרה הידבקות בנגיף הקורונה בתוך מתקני הכליאה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top