התראות

הודעה על סגירת לשכת קרית ים

תאריך פרסום:  25.11.2019
לשכת הרשות בקרית ים תסגר לצמיתות ביום שלישי, 31.12.2019
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top