התראות

בהתאם למגבלות שהוטלו על מקומות העבודה לצורך מניעת התפשטות הקורונה, משרד העלייה והקליטה פועל במתכונת חירום.

תאריך פרסום 22.11.2020
הודעות בדבר קבלת קהל בנקודות שירות.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top