התראות

הארכת תוקפו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

תאריך פרסום:  14.07.2019
הארכת תוקפו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה עד ל-01.01.2020
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top