התראות

פתיחת האפשרות להגשת מסמכים מרחוק על ידי בעלי דין שאינם מיוצגים על ידי עורך דין

תאריך פרסום 01.01.2021
פתיחת האפשרות להגשת מסמכים מרחוק על ידי בעלי דין שאינם מיוצגים על ידי עורך דין החל מה-01.01.2021
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top