התראות

סגירת והפסקת פעילות של בתי המשפט לעניינים מקומיים בערים כרמיאל, גבעתיים ורחובות

תאריך פרסום 28.12.2020
סגירת והפסקת פעילות של בתי המשפט לעניינים מקומיים בערים כרמיאל, גבעתיים ורחובות.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top