אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התראות

בית המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים יעבור בקרוב למשכנו החדש. הודעה על מועד פתיחת המשכן החדש תפורסם באתר. 

תאריך פרסום:  10.03.2019
בית המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים יעבור בקרוב למשכנו החדש ברחוב צורן 1 מעלה אדומים
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top