התראות

אפשרות הגשת תיקי משפחה באמצעות אתר נט המשפט

תאריך פרסום 02.06.2020
נפתחה אפשרות להגשת תיקי משפחה באופן מקוון באמצעות אתר נט המשפט, החל מיום ד' ה- 22.4.20.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top