התראות

מעבר של חלק מהשופטים מהיכל ויצמן בתל אביב להיכל המשפט החדש ברחוב שוקן ת"א

תאריך פרסום 02.03.2021
מעבר של חלק מהשופטים מהיכל ויצמן בתל אביב להיכל המשפט החדש ברחוב שוקן ת"א
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top