התראות

14.07.2019 - הודעת מנהל בתי המשפט בדבר העברת הליכים שעניינם עבירות תעבורה

תאריך פרסום:  14.07.2019
הודעה בדבר העברת הליכים שעניינם עבירות תעבורה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top