אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התראות

שינוי בשעות הפעילות של מרכז המידע ושירות הצ'אט Online

תאריך פרסום:  15.05.2019
שינוי בשעות הפעילות של מרכז המידע ושירות הצ'אט Online
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top