התראות

קול קורא להגשת בקשות להיכלל במאגר מועמדים שיכהנו כנציגי ציבור בוועדות שחרורים - יוני 2019

תאריך פרסום:  06.06.2019
קול קורא להגשת בקשות להיכלל במאגר מועמדים שיכהנו כנציגי ציבור בוועדות שחרורים.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top