התראות

נוהל נשיאת בית המשפט העליון בנושא "העדת נפגעי עבירות מין בבתי המשפט" נכנס לתוקף ב-01.03.2021

תאריך פרסום 02.03.2021
נוהל נשיאת בית המשפט העליון בנושא "העדת נפגעי עבירות מין בבתי המשפט" נכנס לתוקף ב-01.03.2021
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top