התראות

הודעה בדבר מעבר פעילות מינהל התכנון למתכונת חירום

תאריך פרסום:  23.03.2020
הודעה בדבר מעבר פעילות מינהל התכנון למתכונת חירום
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top