התראות

הארכת תוקפו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

תאריך פרסום:  18.07.2019
הארכת תוקפו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top