התראות

שימו לב – בשל עומס פניות, הטיפול בבקשות לרישיונות כלי ירייה מתעכב. עמכם הסליחה.

תאריך פרסום 03.06.2021
שימו לב – בשל עומס פניות, הטיפול בבקשות לרישיונות כלי ירייה מתעכב. עמכם הסליחה.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top