התראות

בשל מצב חירום קורונה במדינה ניתנה ארכה למועד פקיעת תוקף רישום תכשירי הדברה

תאריך פרסום 29.09.2020
הממשלה החליטה על הארכת תוקף אישורים רגולטוריים ובהם גם תכשירי הדברה תברואיים
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top