התראות

עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

תאריך פרסום 27.12.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top