התראות

עדכון בדבר אופן פעילות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין החל מיום 29/06/2020

תאריך פרסום 09.07.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top