התראות

הודעת מנהלת היחידות המקצועיות

תאריך פרסום 05.07.2020
שינויים בקבלת קהל ובמענה טלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top