התראות

הודעת רשות התאגידים

תאריך פרסום:  05.04.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top