התראות

הודעת רשות התאגידים

תאריך פרסום 15.10.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top