התראות

הודעת מערך רשם הירושה - הסדרים בשל התפרצות נגיף הקורונה

תאריך פרסום 11.02.2021
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני ברשם הירושה, בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top