התראות

הודעת מערך רשם הירושה - הסדרים בשל התפרצות נגיף הקורונה

תאריך פרסום 15.10.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני ברשם הירושה, בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top