התראות

הודעת האפוטרופוס הכללי

תאריך פרסום 11.02.2021
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני באפוטרופוס הכללי, בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top