התראות

הודעת האפוטרופוס הכללי

תאריך פרסום 30.07.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני באפוטרופוס הכללי, בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top