התראות

הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון

תאריך פרסום 03.05.2021
ב-05.05.2021 קבלת קהל בלשכות חוזרת לפעילות בזימון תור מראש בלבד
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top