התראות

הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון

תאריך פרסום 15.10.2020
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בממונה על חדלות פירעון, בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top