התראות

הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון

תאריך פרסום 11.02.2021
שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top