התראות

עדכון בדבר אופן פעילות יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית זוגיות

תאריך פרסום 30.09.2020
בשל מצב התחלואה, ונוכח החלטת הממשלה בדבר הטלת סגר וצמצום כוח האדם במשרדי הממשלה, לא תתקיים קבלת קהל בתקופת הסגר.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top