התראות

עדכון בדבר אופן פעילות יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית זוגיות

תאריך פרסום 14.02.2021
בשל מצב התחלואה, וצמצום כוח האדם במשרדי הממשלה, לא תתקיים קבלת קהל בתקופה זו. לעת הזאת ולתקופת ניסיון נבחנת האפשרות לזהות פונים לצורך קבלת אישורים הנוגעים להמרת דת גם באמצעים דיגיטליים.
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top