התראות

בהמשך להנחיות ראש הממשלה, החל מיום ראשון (15.3.2020),יבוטלו כל מבחני הנהיגה העיונים (תיאוריה) והמבחנים המעשיים (הטסטים).

תאריך פרסום:  24.03.2020
בהמשך להנחיות ראש הממשלה, החל מיום ראשון (15.3.2020),יבוטלו כל מבחני הנהיגה העיונים (תיאוריה) והמבחנים המעשיים (הטסטים).
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top