התראות

בעקבות הנחיות הממשלה ולמען שמירה על בריאות הציבור, קווי האוטובוס הבאים מבוטלים החל מיום חמישי 26.03.2020

תאריך פרסום:  26.03.2020
בעקבות הנחיות הממשלה ולמען שמירה על בריאות הציבור, קווי האוטובוס הבאים מבוטלים החל מיום חמישי 26.03.2020
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top