התראות

עודכן שיעור העלאת דמי השכירות בדירות מוגנות

תאריך פרסום:  28.10.2019
עודכן שיעור העלאת דמי השכירות בדירות מוגנות
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top