התראות

עדכון לדיירי הדיור הציבורי בנוגע לחישוב שכר הדירה

תאריך פרסום 13.09.2020
עדכון לדיירי הדיור הציבורי בנוגע לחישוב שכר הדירה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top