התראות

הוארך תוקף אישורי גופי תאורה המאושרים על פי מפרט יולי 2016

תאריך פרסום:  04.09.2019
הוארך תוקף אישורי גופי תאורה המאושרים על פי מפרט יולי 2016
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top