התראות

רשם הקבלנים מחדש את המבחנים המקצועיים בענף 190- מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש)

תאריך פרסום 02.08.2020
רשם הקבלנים מחדש את המבחנים המקצועיים בענף 190- מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש)
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top