התראות

פורסם הסכם לדוגמה בין בעלי דירות ליזם לעסקת פינוי-בינוי

תאריך פרסום:  30.10.2019
פורסם הסכם לדוגמה בין בעלי דירות ליזם לעסקת פינוי-בינוי
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top