התראות

פורסמה עמדת הממונה חוק המכר בנוגע לתשלום מרחוק בגין דירה חדשה

תאריך פרסום:  07.04.2020
פורסמה עמדת הממונה חוק המכר בנוגע לתשלום מרחוק בגין דירה חדשה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top