התראות

פנייה לציבור בנושא החלופות להטענת כלי רכב בבתי מגורים משותפים

תאריך פרסום:  17.05.2020
פנייה לציבור בנושא החלופות להטענת כלי רכב בבתי מגורים משותפים
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top