התראות

הודעה בדבר אי-קבלת קהל בחברות ההרשמה לסיוע בדיור ובמחלקות האיכלוס במחוזות

תאריך פרסום:  23.03.2020
הודעה בדבר אי-קבלת קהל בחברות ההרשמה לסיוע בדיור ובמחלקות האיכלוס במחוזות
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top