התראות

הודעה בדבר אי-קבלת קהל בימי חגי תשרי בחברות ההרשמה לסיוע בדיור

תאריך פרסום 09.09.2020
הודעה בדבר אי-קבלת קהל בימי חגי תשרי בחברות ההרשמה לסיוע בדיור
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top