התראות

החל מתאריך 01.03.20 לא יינתנו שירותי קופה בלשכת עפולה

תאריך פרסום:  09.02.2020
החל מתאריך 01.03.20 לא יינתנו שירותי קופה בלשכת עפולה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top