התראות

הודעה בנושא חידוש זכאות בתוכניות "דירה בהנחה"

תאריך פרסום 26.04.2022
תאריך עדכון 15.02.2022
הודעה בנושא חידוש זכאות בתוכניות "דירה בהנחה"
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה