התראות

מתן חיסונים לעובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה

תאריך פרסום 09.03.2021
מתן חיסונים לעובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top