התראות

לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני ביחידת רשם הקבלנים עד הודעה חדשה

תאריך פרסום:  23.03.2020
לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני ביחידת רשם הקבלנים עד הודעה חדשה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top