התראות

הודעה לציבור

תאריך פרסום:  30.03.2020
הודעה לציבור לגבי קיום פגישות מידע לפני מינוי תומך בקבלת החלטות או פגישות תיאום לאחר המינוי בתקופת החירום בשל מגיפת הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top