התראות

הודעת פרקליטות המדינה

תאריך פרסום:  31.03.2020
שינויים בהסדרי קבלת השירות, הגשת מסמכים והמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה
הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה
Top