אודות

צרו קשר

 • כתובתרח' מסילת ישרים 6, קומה ג', ירושלים מיקוד 94584.
 • דואר אלקטרוני doveret@piba.gov.il

בעלי תפקידים

 • ממונה תחום הסברה
 • דניאל אוחיון

 • ממונה ניו מדיה
 • עידן יהושע

 • מנהל התוכן באתר האינטרנט
 • ליאור שניאור

צרו קשר

 • כתובת רח' מסילת ישרים 6, קומה ג', ירושלים מיקוד 94584.
 • דואר אלקטרוני
   doveret@piba.gov.il
Top